top of page
Home: Image
A view of the Edge at Nether Alderley

Welcome

Discover a new path to wellbeing with ReikiEma. A certified Reiki Master Teacher, Shiatsu student and Holistic Acupressure therapist, ReikiEma offers a comprehensive range of services, including Reiki therapy courses, Reiki healing treatments, Reiki for animals and meditation teaching in Warrington, UK. Transform your life today with ReikiEma.

Water Ripples

Jess, Manceinion, Y Deyrnas Unedig

"Mae Emma yn ddyn hardd i mewn ac allan. Mae hi mor gadarnhaol ac rwy'n teimlo'r cytgord o'i chwmpas. Doeddwni ddim yn gwybod beth oedd Reiki mewn gwirionedd, ond roedd Ema yn garedig iawn i roi cwrs o driniaethau i mi a oedd mor heddychlon a Roeddwn i'n teimlo mor ymlaciol! Rwy'n cwympo i gysgu i'r lle heddychlon hwn a phan fydd y driniaeth wedi dod i ben rwy'n teimlo mor hamddenol ac wedi fy adfywio!

GWASANAETHAU SYDD AR GAEL

TRINIAETH LLAWN REIKI

Triniaethau Reiki personol (gyda mesurau diogel Covid) yn fy ngofod iacháu canolog yn Warrington, neu yn eich cartref! I archebu eich sesiwn, ewch yn uniongyrchol  www.reikiema.square.site  neu cysylltwch â mi dros y ffôn, e-bost, neges neu'r Cyfryngau Cymdeithasol! Edrychaf ymlaen at rannu'r egni gyda chi!

Headshot of a woman receiving Reiki
bottom of page